vietnam  english  china

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hàng không

ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

Tuyến Tần suất Hãng hàng không Khoảng cách Thời gian bay
Dặm Km
 Từ Hà Nội tới:
 Buôn Ma Thuột 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 597 961 01h40'
Hàng ngày Air Mekong     01h40'
 Cần Thơ Hàng ngày Vietnam Airlines 759 1.221 02h10'
 Đà Lạt Hàng ngày Vietnam Airlines 663 1.067 01h40'
Hàng ngày Air Mekong     01h20'
 Ðà Nẵng 46 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 377 607 01h15'
 Ðiện Biên Phủ 14 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 188 303 01h00'
 Đồng Hới 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 248 399 01h05'
 Huế 20 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 342 550 01h10'
 Nha Trang 21 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 647 1.041 01h40'
 Phú Quốc Hàng ngày Air Mekong     02h10'
 Pleiku 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 506 814 02h10'
Hàng ngày Air Mekong     01h35'
 Quy Nhơn 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 548 882 01h40'
 Tam Kỳ 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 347 558 01h20'
 Tp. Hồ Chí Minh 30 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 707 1.138 02h00'
21 chuyến/ tuần Air Mekong     02h00'
 Tuy Hòa 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 594 956 01h40'
 Vinh Hàng ngày Vietnam Airlines 158 254 01h00'
 Từ Đà Nẵng tới:
 Buôn Ma Thuột 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 234 377 01h10'
 Đà Lạt 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 298 480 01h20'
 Nha Trang Hàng ngày Vietnam Airlines 272 438 01h05'
 Hà Nội 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 377 607 01h15'
 Hải Phòng 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines     01h45'
 Pleiku 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 141 227 00h50'
 Tp. Hồ Chí Minh 70 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 375 604 01h10'
 Từ TP. Hồ Chí Minh tới:
 Buôn Ma Thuột 23 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 162 261 01h00'
14 chuyến/ tuần Air Mekong     00h50'
 Cà Mau Hàng ngày Vietnam Airlines 154 248 01h50'
12 chuyến/ tuần Vasco     01h00'
 Chu Lai Hàng ngày Air Mekong     01h40'
 Cần Thơ 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 81 130 00h45'
 Côn Đảo 14 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 15 248 01h00'
14 chuyến/ tuần Air Mekong     00h45'
24 chuyến/ tuần Vasco     01h00'
 Đà Lạt 14 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 133 214 00h50'
Hàng ngày Air Mekong     00h45'
 Đà Nẵng 70 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 375 604 01h10'
 Đồng Hới 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 463 745 01h35'
 Nha Trang 28 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 198 319 00h55'
 Hải Phòng 28 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 691 1.112 02h00'
 Hà Nội 30 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 707 1.138 02h00'
 Huế 25 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 392 631 01h20'
 Pleiku 14 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 238 383 01h05'
Hàng ngày Air Mekong     00h55'
 Phú Quốc 72 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 188 303 01h00'
30 chuyến/ tuần Air Mekong     00h50'
 Rạch Giá Hàng ngày Vietnam Airlines 120 193 00h45'
 Quy Nhơn 8 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 268 431 01h10'
Hàng ngày Air Mekong     01h05'
 Tam Kỳ 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 34 558 01h40'
 Tuy Hòa Hàng ngày Vietnam Airlines 238 383 01h15'
Hàng ngày Vasco     01h15'
 Vinh 21 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 549 884 01h45'
 Từ Phú Quốc tới:
 Cần Thơ 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 123 198 00h45'
 Rạch Giá Hàng ngày Vietnam Airlines 82 132 00h40'
 Hà Nội Hàng ngày Air Mekong     02h10'
 Tp. Hồ Chí Minh 72 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 188 303 01h00'
30 chuyến/ tuần Air Mekong     00h50'
 Từ Côn Đảo tới:
 Tp. Hồ Chí Minh 24 chuyến/ tuần Vasco     01h00'
 Cần Thơ 5 chuyến/ tuần Vasco     00h55'

ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ

Tuyến Tần suất Hãng hàng không Khoảng cách Thời gian bay
Dặm Km
 Từ Hà Nội tới:
 Băng Cốc Hàng ngày AirAsia      1h50'  
Hàng ngày  Vietnam Airlines  606  975  1h50'
 Bắc Kinh  Hàng ngày China Southern Airlines      2h30' 
Hàng ngày Vietnam Airlines 1.461 2.351 3h25'
 Busan Hàng ngày  Vietnam Airlines  1714  2.758 3h40' 
 Côn Minh Hàng ngày Vietnam Airlines 338  544 1h20'  
 Đài Bắc 11 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines  1.025  1.650  2h30'
 Frankfurt  4 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines 5.427  8.734  12h35' 
 Fukuoka  2 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines 1.733  2.789  3h45' 
 Kuala Lumpur  Hàng ngày  AirAsia      2h20'
6 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 1.190 1.904 2h20'
 Luang Phrabăng Hàng ngày Vietnam Airlines 254 409  00h55'   
 Quảng Châu Hàng ngày China Southern Airlines     2h20'
18 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 495 797 2h25'
 Hồng Kông Hàng ngày  Hongkong Airlines      2h00' 
 Hàng ngày  Vietnam Airlines  524  843 1h50'
 Matxcơva  2 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines 4.184 6.733  10h20' 
 Melbourne  5 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines  4.866  7.831  10h15'
 Nagoya 4 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines  2.104  3.386  4h15' 
 Osaka  Hàng ngày  Vietnam Airlines  2.018  3.248  4h10'
 Paris 5 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines 5.700  9.173  13h05  
 Phnôm Pênh  Hàng ngày  Vietnam Airline  833  1.341  2h10'
 Seoul 18 chuyến/ tuần  Korean Airlines      6h05' 
 18 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines  1.684  2.710  3h50'
 Siêm Riệp 30 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 544 875 1h45'   
 Singapore Hàng ngày  Singapore Airlines      3h25'
Hàng ngà Vietnam Airlines 1.366 2.198 3h10'
 Sydney  5 chuyến/ tuần  Vietnam Airlines  4.955  7.974  10h50'
 Tokyo 2 chuyến/ tuần Japan Airlines     4h50'
Hàng ngày Vietnam Airlines 2.297 3.697 4h35'
 Thượng Hải Hàng ngày Vietnam Airlines 1.19 1.926 2h50'
 Viên Chăn 14 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 302 486 1h05'
 Yangon 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 698 1.123 2h05'
 Warsaw 3 chuyến/ tuần Polish Airlin     10h30'
 Từ TP. Hồ Chí Minh tới:
 Băng Cốc 14 chuyến/ tuần Thai Airways      
10 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 453 729 1h30'
 Bắc Kinh 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 2.113 3.401 4h55'
 Busan 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 2.197 3.536 4h40'
 Cao Hùng Hàng ngày Vietnam Airlines 1.220 1.963 2h45'
 Frankfurt 3 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 6.001 9.658 12h50'
 Fukuoka 2 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 2.178 3.505 4h30'
 Hồng Kông 20 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 929 1.495 2h35'
 Kuala Lumpur Hàng ngày Malaysia Airlines     2h00'
12 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 645 1,038 1h50'
 Manila 7 chuyến/ tuần Philippine Airlines     2h50'
3 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 1.00 1.613 2h40'
 Melbourne 5 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 4.166 6.705 8h25'
 Matxcơva 3 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 4.788 7.706 10h45'
 Nagoya 3 chuyến/ tuầ Vietnam Airlines 2.521 4.057 5h05'
 Osaka 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 2.440 3.927 4h45'
 Paris 3 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 6.275 10.099 12h55'
 Phnôm Pênh 21 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 133 182 0h45'
 Quảng Châu 12 chuyến/ tuần China Southern Airlines     2h40'
21 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 959 1.543 2h30'
 Seoul 14 chuyến/ tuần Korean Airlines     4h50'
11 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 2.223 3.578 4h45'
 Siêm Riệp 33 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 263 423 1h20'
 Singapore 12 chuyến/ tuần Singapore Airlines     2h00 ‘
13 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 679 1.093 1h50'
 Sydney 4 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 4.255 6.848 8h45'
 Đài Bắc Hàng ngày Vietnam Airlines 1.379 2.219 3h10'
 Thượng Hải Hàng ngày Vietnam Airlines 1.700 2.736 3h50'
 Tokyo 18 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 2.706 4.355 5h25'
 Viên Chăn Hàng ngày Vietnam Airlines     2h30’
 Yangon 2 chuyến/ tuần Vietnam Airlines 821 1.321 2h20'

                                         

 CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM
 
HÀ NỘI
Mã vùng: 84 - 4
TP. HỒ CHÍ MINH
Mã vùng: 84 - 8
Aeroflot:
Giờ mở cửa: 8:00 -12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: 360 Kim Mã
Điện thoại: 3771 8742; Fax: 3771 8522
 
 
Air France:
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 1 Bà Triệu
Điện thoại: 3825 3484, Fax: 3826 6694
Địa chỉ: 130 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: 3829 0981/ 3829 0982
Fax: 3822 0537
   
American airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 47 Phan Chu Trinh
Điện thoại: 3933 0330, Fax: 3733 3337
Địa chỉ: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại: 3933 0330
Fax: 3733 3337
   
All Nippon Airways (ANA)
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 3934 7202, Fax: 3934 7299
Địa chỉ: Tầng 16, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 3821 9612/ 13/ 14
Fax: 3821 9619
   
Asiana Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: Trung tâm Daeha - 360 Kim Mã
Điện thoại: 3771 4094 / 3771 4095
Fax: 3771 4096
Địa chỉ: 39 Lê Duẩn, Lầu 6, Quận 1
Điện thoại: 3822 2622, Fax: 3822 2710
   
Air Mekong
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: Tòa nhà Syrena, tầng 3, 51 Xuân Diệu
Điện thoại: 3719 7214; Fax: 3718 6606
Địa chỉ: Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Điện thoại: 3846 3666
   
British Airways
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh
Điện thoại: 3934 7239
 
Địa chỉ: Travel House 170 - 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Điện thoại: 3930 2933, Fax: 3821 9619
   
Cathay Pacific
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:45; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng
Điện thoại: 3826 7298; Fax: 3826 7709
Địa chỉ: Jardine House, 58 Đồng Khởi , Quận 1
Điện thoại: 3822 3203; Fax: 3825 8276
   
China Airlines (Taiwan)
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:30 - 16:30; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo
Điện thoại: 3936 6373/ 3824 2688
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng , Quận 1
Điện thoại: 3911 1591; Fax: 3911 1592
   
China Southern Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 360 Kim Mã
Điện thoại: 3771 6616/ 11
Địa chỉ: 21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai
Quận 1
Điện thoại: 3823 5588; Fax: 3829 6800
   
Delta Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: Phòng 603, toàn nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ
Điện thoại: 3562 7330
Địa chỉ: 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thoại: 7306 6888
   
Emirates
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh
Điện thoại: 3934 7240; Fax: 3934 7242
Địa chỉ: Travel House, 170 - 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Điện thoại: 3930 2939; Fax: 3930 5002
   
Eva Air
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà International Centre, 17 Ngô Quyền
Điện thoại: 3936 1600/ 01/02;
Fax: 3934 7242
Địa chỉ : 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thoại: 3822 4488, Fax: 3821 7151
 
   
Hồng Kông Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 3942 7799
 
   
Japan Airlines:
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ
Điện thoại: 3826 6693; Fax: 3826 6698
Địa chỉ: KS Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: 3821 9098; Fax: 3821 9097
   
Jetstar Pacific Airlines:
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: 338 Bà Triệu
Điện thoại: 3974 3167
Địa chỉ: 112 Hồng Hà, Quận Tân Bình
Điện thoại: 6299 9399/ 1900 1550
   
KLM Royal Dutch
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 1 Bà Triệu
Điện thoại: 3824 7066; Fax: 3826 6698
Địa chỉ: 130 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: 3823 1991/ 3829 0981;
Fax: 3822 0537
   
Korean Air
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã
Điện thoại: 3934 7247; Fax: 3934 7299
Địa chỉ: Diamond Plaza, phòng 909,
34 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: 3824 2878 / 3824 2879
Fax: 3824 2877
   
Lao Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 40 Quang Trung
Điện thoại: 3942 5362; Fax: 3942 5363
Địa chỉ: 93 Pasteur, Quận 1
Điện thoại: 3822 6990; Fax : 3822 6990
   
Lauda
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: C/o T&T Ltd, 9 Vọng Đức
Điện thoại: 3824 5116; Fax: 3824 5167
Địa chỉ: C/o T&T Ltd, 9 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: 3829 9363; Fax: 3829 5832
   
Lion Air
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: 124 Điện Biên Phủ,
Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 3825 1272
   
Lufthansa
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Lầu 14, 19 - 25 Nguyễn Huệ,
Quận 1
Điện thoại: 3829 8529 / 3829 8549
Fax: 3829 8537
   
Malaysia
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy; Chủ nhật
Địa chỉ: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng
Điện thoại: 3826 8820; Fax: 3824 2388
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thoại: 3824 4223; Fax: 3824 2884
   
Philippine Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:30; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
  Địa chỉ: 91 Pasteur, Quận 1
Điện thoại: 3827 2105 ; Fax: 3827 2107
   
Polish Airlines
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:30; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh
Điện thoại: 3834 7242
Địa chỉ: 170 -172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 3
Điện thoại: 3933 0777
   
Qantas
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:30; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
  Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Bến Thành TSC,
186 – 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Điện thoại: 3910 5373
   
Royal Bruney
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Fiditourist,
35 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thoại: 3914 6868
   
Scandinavian Airlines System (SAS)
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Phòng 704, 105 Láng Hạ
Điện thoại: 3562 4496
   
Shanghai Airlines
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Tầng 4, 9 Đào Duy Anh
Điện thoại: 3933 4818/ 35772218
Địa chỉ: Travel House - 170 và 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Điện thoại: 3930 8888; Fax: 3821 9619
   
Siem Reap Airways Địa chỉ: 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: 6273 8687/ 8786
   
Singapore Airlines
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Trung tâm quốc tế - 17 Ngô Quyền
Điện thoại: 3826 8888; Fax: 3826 8666
Địa chỉ: Số 101, 29 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: 3823 1588; Fax: 3823 6213
   
Swiss
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Lầu 14, 19 – 25 Nguyễn Huệ,
Quận 1
Điện thoại: 3829 8529 / 3829 8549
Fax: 3829 8537
   
Thai Airways
Giờ mở cửa: 8:00 - 16:30 / 8:00 - 15:30; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 3826 7921; Fax: 3826 7394
Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: 3822 3365 / 3829 2809
Fax: 3822 3465
   
Tiger Airways
Giờ mở cửa: 8:00 - 16:30 / 8:00 - 15:30; Ngày nghỉ: Chủ nhật
Địa chỉ: 95G Lý Nam Đế
Điện thoại: 3747 8953; Fax: 3747 8954
 
   
Transaero
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00
Địa chỉ: 22/9 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 3766 5566 Fax: 3766 4741
 
   
Vietnam Air Service Co. (Vasco)
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm
Điện thoại: 3827 1707; Fax: 3827 2705
Địa chỉ: 114 Bạch Đằng, Quận Tân Bình
Điện thoại: 3842 2790; Fax: 3844 522
   
VietJet Air
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: 14 Thụy Khuê
Điện thoại: 3728 1828; Fax: 3728 1838
 
   
Vladivostok:
Giờ mở cửa: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00; Ngày nghỉ: Thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: 35 Đào Tấn
Điện thoại: 3766 4969 / 3766 5207
 
   
Vietnam Airlines:
Giờ mở cửa: 7:00 - 19:00 / 14:00 - 18:00; Ngày nghỉ: Chiều thứ bảy, Chủ nhật
Địa chỉ: 1 Quang Trung
Điện thoại: 3832 0320 / 3825 0888
Fax: 3824 8989
Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Quận Tân Bình
Điện thoại: 3832 0320; Fax: 3848 6945
   
United Airlines
Giờ mở cửa:
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, lầu 4
Điện thoại: 3934 7233
Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 3823 4755; Fax: 3823 0030

CÁCH VÀO TRUNG TÂM

Từ sân bay vào trung tâm các thành phố, khách có thể đi bằng taxi, xe ôm. Ngoài ra, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, khách có thể đi bằng cả xe buýt.

Một số thông tin tham khảo:

- Tại Hà Nội:
+ Giá của taxi Nội Bài (xe 4 chỗ) là 150.000đ từ sân bay đến nơi khách yêu cầu trong trung tâm Hà Nội. Ngược lại là 130.000đ.
+ Xe minibus một chiều Nội Bài - Hà Nội giá 20.000đ/ vé/ người (điểm dừng cuối cùng tại số 1 Quang Trung).
+ Giá của tuyến xe buýt số 7 Kim Mã - Nội Bài và số 17 Long Biên - Nội Bài là 5.000đ/người. Cứ khoảng từ 15 đến 20 phút có một chuyến.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Khách có thể đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh giá khoảng 50.000đ .
+ Khách có thể đi xe buýt số 28 Sài Gòn - Tân Sơn Nhất hoặc số 50 Văn Thánh - Tân Sơn Nhất.

HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM


Văn phòng Vietnam Airlines:

Tại Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3832 0320
Fax: (84-4) 3934 9666

Tại Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3832 0320
Fax: (84-8) 3823 0273 Tại Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 381 1111
Fax: (84-511) 382 4141

Website: http://www.vietnamairlines.com.vn/ 

SÂN BAY - THUẾ SÂN BAY

Sân bay quốc tế:

Nội Bài (Hà Nội). Điện thoại: (84 - 4) 3886 6527
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Điện thoại: (84 - 8) 3848 5383 / 3832 0320
Ðà Nẵng (TP. Ðà Nẵng). Điện thoại: (84 - 511) 383 0339
Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Điện thoại: (84 - 54) 386 1261
Cần Thơ (TP. Cần Thơ).

Yêu cầu hành lý: Giữ giấy hành lý được dán trên vé để có thể lấy hành lý gửi ở sân bay.
Thủ tục hải quan:
Chú ý: Khách không được làm mất tờ xuất nhập cửa khẩu vì khách sẽ cần đến chúng khi ra cửa khẩu về nước.

Sân bay nội địa:

City IDD code Airport to City Vietnam Airlines' sales agents
 Buôn Ma Thuột 84 - 50 15 - 20 USD (Taxi) 67 Nguyễn Tất Thành
Điện thoại: 3855 055
 Cam Ranh 84 - 58 5 - 10 USD 12B Hoàng Hoa Thám
Điện thoại: 3823 797
 Cần Thơ 84 - 71   18, 20 Hai Bà Trưng
Điện thoại: 3821 853 / 3821 804
 Đà Lạt 84 - 63 3 USD (Taxi) 40 Hồ Tùng Mậu
Điện thoại: 3831 368
 Chu Lai 84 - 510    
 Đà Nẵng 84 - 511 4.000 đ/ km (Taxi) 35 Trần Phú
Điện thoại: 382 1130
 Đồng Hới 84 - 52    
 Hải Phòng
 
84 - 31
 
50.000 USD (Taxi)
 
30 Trần Phú
Điện thoại: 392 1242
 Hà Nội 84 - 4 - Taxi: US$ 10
- Minibus:
22.000 đồng (Người Việt Nam)
4 USD (Người nước ngoài)
25 Tràng Thi
Điện thoại: 3832 0320 / 3934 9630
Fax: 3934 9620
 Hồ Chí Minh 84 - 8 50.000 đồng (Taxi) 116 Nguyễn Huệ
Điện thoại: 3823 0695; Fax: 3823 0273
 Huế 84 - 54 10 USD 7B Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 3824 709; Fax: 3846 320
 Nà Sản 84 - 22 10.000 đồng 419 Chu Văn Thịnh
Điện thoại: 3858 199; Fax: 3858 198
 Phú Quốc 84 - 77   291 Nguyễn Trung Trực
Điện thoại: 398 0778 / 384 6086; Fax: 398 0779
 Pleiku 84 - 59   55 Quang Trung
Điện thoại: 3823 058 / 3824 680; Fax: 3823 058
 Qui Nhơn 84 - 56 25.000 đồng (Minibus) 2 Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 3823 125
 Tp. Hồ Chí Minh 84 - 8 50.000 đồng 116 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 3823 0695; Fax: 3823 0273
 Vinh 84 - 38
 
  2 Lê Hồng Phong
Điện thoại: 3595 777; Fax: 3847 359
Tin khác


Hỗ trợ trực tuyến


Du lịch trong nước

 


Du lịch nước ngòai

   


Hotline

08 38 231 102 


Hotline

08 38 247 234 

Album ảnh

Video clip

(Tỷ giá trích từ nguồn Vietcombank)

Lượt truy cập

Đang Online:
7
Hôm nay:
24
Hôm qua:
170
Lượt truy cập:
391.216
pata
vn

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập địa chỉ E-mailĐịa chỉ: 212B Pasteur, Phường 6, Quận 3
Điện thoại: +84-8-3829 2150 - 3824 7234
Email: thanhthanhtours@gmail.com
Hình thức thanh toán